+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
дъ̀но [ ]
ср., -а̀ 1. bottom, (на река, море и пр.) bed, (на море и пр.) floor; ~о на бъчва barrel head; изпивам чаша до ~о drain o.’s glass, empty o.’s glass (to the dregs), drink a cup to the lees/dregs; изпращам на ~ото на морето send to the bottom (of the sea), sink; на ~ото at the bottom; с ~ото нагоре upside down;
2. прен. (дълбина) bottom; от ~ото на душата from the bottom/ground of o.’s heart;
3. (най-отдалечената част на стая, сцена) far end; в ~ото на at the far end of; в ~ото на душата си in one’s heart of hearts;
4. (седалище на панталони и пр.) seat; с широко/голямо ~о full-/wide-bottomed; • до ~о to the end; на ~ото на прен. at the bottom/back of; “На ~ото” (от Горки) ‘Lower depths’.