+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
дръ̀нкам [ ]
и дрънча̀ гл.
1. ring, bang; (дрънкалка) rattle; (за тежки метални предмети) rattle, clank, jangle; (звънливо) clang; (за леки металически предмети) jingle; (за звънче и пр.) tinkle; (за стъкло, чаши, монети) clink, chink; веригите дрънкаха the chains rattled/clanked; ~ оръжие прен. rattle the sabre; ~ със звънец ring a bell; колата дрънка the car rattles;
2. (на пиано, китара) thrum, strum; разг. bang out; (струни) plunk;
3. (дърдоря, плещя) chatter, rattle/rabbit on, prattle, jabber, gabble; jaw, babble, yap, run on, wag o.’s tongue; амер. sl. chin; ~ врели-некипели talk nonsense; ~ на вятъра waste o.’s breath; стига си дрънкал! shut up! cork it! put a sock in it! той много дрънка (издайничи) he is leaky, he can’t hold his tongue;

~ се squabble, wrangle.