+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
дра̀щя [ ]
гл., мин. св. деят. прич. дра̀щил 1. scratch; (с нокти) claw, crab;
2. (за перо, молив ­ скърца) scratch;
3. (драскам безцелно) doodle;
4. (за глас ­ дрезгав е) be hoarse; дращи ми в гърлото I have an irritation in my throat; нещо ме дращи в окото I’ve got s.th. in my eye (which is irritating it);

~ се scratch o.s.