+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
домакѝн [ ]
м., -и 1. master of the house, householder;
2. (собственик) proprietor, owner;
3. (къщовник) housekeeper, manager; добър/лош ~ good/poor housekeeper/manager;
4. (който приема гости) host; изпълнявам задълженията на ~ do the honours (of the house); изпълнявам ролята на ~ play host (to);
5. (в учреждение) steward; manager; (в колеж и пр.) manciple;
6. спорт. host, hosting side; ~ съм на мач host a match;
7. (на кораб) purser; • ~ на предаване diseur, diseuse, emcee, host.