+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
град [ ]
м., -овѐ, (два) гра̀да town, (важен административен и пр. център) city; благоустроен ~ well-built town; в ~а (тоя, в който живея) in town; вън от ~а (съм) (be) out of town; главен ~ chief town; ~, който се развива бързо boom town/city; ~ Ню Йорк the city of New York, New York City; ~ове towns and cities; ~ове и села cities, towns and villages; ~ът и селото town and country; ~ът, целият ~ (жителите му) the town, the whole town; из ~а about town; къща в ~а (за разлика от вила) town house; малък ~ small town; отивам в ~а (от село) go up to town, (от покрайнините към центъра) go down town; побратимени ~ове twin towns; провинциален ~ provincial town; столичен ~ capital (city); това, за което говори целият ~ the talk of the town; • Вечният ~ (Рим) the Eternal City, Rome; Свещеният ~ (Мека, Йерусалим и под.) the Holy City.
м., само ед. hail; (градушка) hailstorm; вали/бие ~ it hails; ~ от куршуми hail/shower of bullets; зърно ~ hail stone; сипя се като ~ hail; ударите се сипеха като ~ the blows fell thick and fast.