+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
възпалѐние [ ]
ср., само ед. inflammation; ~ на белите дробове мед. pneumonia; ~ на гръбначния мозък мед. spinitis; ~ на мозъчната ципа мед. meningitis; ~ на прешлените на гръбначния стълб мед. spondylitis; ~ на сливиците мед. tonsillitis; ~ на ухото мед. otitis; ~ на яйчниците мед. ovitis.