+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
възобновя̀ [ ]
= възобновя̀вам гл. renew, renovate; (традиция, пиеса и пр.) revive; (продължавам след прекъсване) resume, begin again; (връзки) renew; ~ абонамент/договор renew a subscription/an agreement; ~ дипломатически отношения с дипл. resume diplomatic relations with; ~ процес reopen a law-suit; ~ съдебно преследване юр. reinstate the prosecution.