+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
въвѐждане [ ]
ср., само ед.
1. introduction, implementation, installation, adoption; ~ на безвизово пътуване lifting of entry visa requirements; ~ на данък implementation of tax; ~ на единна валута adoption of a single currency; ~ на политика adoption of a policy;
2. комп. entry, input, load; ~ в изпълнение load and go; ~ в обществото coming-out; ~ в реален мащаб real-time input; ~ на безвизово пътуване lifting of entry visa requirements; ~ на данни data input, insertion of data.