+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
вѐя [ ]
гл., мин. св. деят. прич. вял и вѐял 1. (за вятър) blow; фъртуната вее снежни преспи the gale drifts the fields with snow; ~ си с ветрилото flirt a/o.’s fan;
2. (коса) let o.’s hair flow down o.’s back;
3. (при вършитба) winnow;

~ се (за знаме) flutter, flap, wave; (за пера на вятъра) nod; ~ си fan o.s.