+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
велѝк [ ]
прил. great; (за народно събрание) grand; Александър Велики истор. Alexander the Great; ~а сила world power; Великата отечествена война истор. the Great Patriotic War; Велики петък църк. Good Friday; Велики пости църк. Lent; Велики четвъртък църк. Maundy/Holy Thursday; Великите сили истор., полит. the Great Powers; the first-rate powers; Великият херцог истор. the Grand Duke (висша дворянска титла в Западна Европа, с едно стъпало по-ниска от краля, обикн. носена от брата на монарха); ставам ~ rise to greatness.