+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
боя̀ [ ]
ж., -ѝ (за боядисване, рисуване) paint; (за коса, прежда и пр.) dye; (за обуща) shoe-cream, boot-polish, blacking; (за печки) blacking, lead, black-lead; алкидна ~я alkyd paint; блажна ~я oil-base paint; ~я, която не избелява fast colour; водни (акварелни) ~и water-colours; водноразтворима ~я water-thinned paint; гланцова ~я gloss paint; картина с водни ~и picture in water-colours; water-colour (painting); киселинноустойчива ~я acid-proof paint; корозионнозащитна ~я anticorrosive paint; лакова ~я enamel/varnish paint; латексова ~я latex paint; маслени ~и oil-paint(s); oils; пази се от ~ята! fresh paint! полагам дебело ~ята paint with a full brush; последна ~я (при боядисване) final coat of paint; постна ~я distemper; термоустойчива ~я heat-resistant paint; хващам ~я stain.