+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
X [ eks ]
n (pl Xs, X’s) 1. буквата х;
2. мат. хикс; прен. тайно влияние (фактор), фактор (влияние) с неизчислими последици;
3. ам. разг. банкнота от десет долара; • XX (double -x), XXX (triple -x) видове бира; с x се отбелязват целувки в края на писмо, напр. hope to see you soon, all my love, Joan, xxx.
[´eks¸reitid]
-rated adj
1. подходящ само за възрастни (за филм);
2. нецензурен, мръсен, циничен (за език и пр.).