+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
wild [ waild ]

I. adj
1. див (за животно, растение и пр.); ~ horses won’t draw it out of me никакви мъчения няма да го изтръгнат от мен (за тайна и пр.);
2. див, пуст, необитаем;
3. буен, бесен, необуздан (за вятър, кон, гняв и пр.); недисциплиниран, необуздан, луд (за човек); to run ~ раста без контрол (на свобода) (за деца и пр.); вилнея, развилнявам се; to lead a ~ life водя разгулен живот;
4. бурен, неспокоен (за времена, море и пр.);
5. бурен, френетичен (за овации);
6. разрошен, разбъркан (за коса); ~ and woolly
1. див, дивашки; нецивилизован; варварски;
2. необмислен; безразсъден;
7. луд, безумен, обезумял; ~ with joy полудял от радост; to drive (make) s.o. ~ подлудявам някого; to be ~ to do s.th. умирам от желание да направя нещо; to be ~ about s.o. луд съм по някого, лудея по някого, падам си по някого;
8. необмислен, прибързан, налудничав; фантазьорски; (направен, даден) наслуки (за догадка, изстрел и пр.);

II. adv наслуки, напосоки;

III. n
1. пустош, пущиняк, пустиня; дива, ненаселена местност;
2. дива страна (често pl).


[´waild¸a:s]
-arse adj sl луд, чалнат, откачен, побъркан.
[´waild¸kætiη]
-catting n пробно сондиране; търсене на нефт (естествен газ) в неизследван район.
[´waild¸aid]
-eyed adj
1. който гледа лудо (обезумяло, освирепяло);
2. непрактичен; зле замислен.