+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
vacation [ və´keiʃən ]

I. n
1. напускане, оставяне, изоставяне, зарязване, опразване, изпразване, освобождаване, овакантяване;
2. (училищна, съдебна) ваканция; the long (summer) ~ лятната ваканция;
3. ам. отпуска; ~ pay платена отпуска;

II. v вземам (излизам в) отпуска.