+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
tab [ tæb ]

I. n
1. закачалка (на дреха), петелка; петлица, илик, ушенце;
2. воен. петлица; red ~ sl щабен офицер;
3. наушник;
4. металически наконечник на връзка за обувки;
5. ам. метална халка за отваряне на консервна кутия;
6. етикет, надпис (за багаж и пр.);
7. разг. сметка; проверка; to pick up the ~ плащам цялата сметка, поемам всички разходи; to keep ~(s) on контролирам, водя сметка за; не изпускам от очи; не забравям; to throw up a ~ купувам на кредит (на изплащане);
8. разг. табулатор;
9. ав. тример;
10. ел. клема (за запояване);
11. sl доза наркотик (особ LSD);

II. v (-bb-) разг.
1. слагам етикет, надпис на;
2. пришивам закачалка, петелка;
3. = tabulate I. 1.


abbr
1. (Tax Anticipation Bill) ам. краткосрочна облигация, чийто падеж е след датите за плащане на основни данъци;
2. (Technical Assistance Board) Съвет за Техническа помощ при ООН.