+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
T [ ti: ]
n (pl Ts, T’s [ti:z])
1. буквата T; to a T точно, буквално; както трябва, до съвършенство; to cross o.’s t’s проявявам голяма прецизност;
2. нещо във форма на буквата Т; t-beam T-образна греда; Т-joint тех. тройник (Т-образен разклонител); T-shirt фланелка; тениска; T-square Т-линеал; T-bandage превръзка във форма на буквата Т.
съкр.
1. (tare) тара, тегло на опаковката;
2. (teaspoon) чаена лъжичка;
3. (temperature) температура;
4. муз. (tempo) темпо;
5. муз. (tenor) тенор;
6. ез. (tense) време;
7. ез. (transitive) преходен, транзитивен;
8. (ton) тон (мярка).
съкр. от it.