+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
stool [ stu:l ]

I. n
1. столче; табуретка; ~ of repentance ист. позорен стол в шотландските църкви; прен. публично унижение;
2. (и foot~) столче за коленичене или за краката;
3. клозет, нужник; специална седалка за ходене по нужда; to go to ~ отивам (холя) по нужда;
4. pl мед. изпражнения, фекалии;
5. корен или дънер, който пуска издънки; нови издънки (от корен или дънер);
6. прът, за който е завързано мюре (мамец) (по време на лов);
7. = ~-pigeon;
8. архит. подпрозоречна дъска, перваз;

II. v
1. пускам издънки (за дънер, корен);
2. ходя по нужда;
3. sl доноснича;
4. примамвам с миоре; идвам при миоре (за птица);
5. унижавам се, стигам дотам, че.