+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
stooge [ stu:dʒ ]
sl

I. n
1. театр. актьор, който подава реплики на комедиант; посмешище;
2. изкупителна жертва; козел отпущения;
3. аджамия; чирак, начинаещ, който върши второстепенна работа;
4. подставено лице; подлец, мекере;

II. v
1. свиря втора цигулка; вървя по гайдата на (for); играя второстепенна роля; асистирам; уча се на занаят, чиракувам, върша черната работа;
2. (~ around) обикалям, навъртам се; мая се; шляя се; убивам времето; to ~ around разг. мотая се, върша туй-онуй, намирам се на работа (колкото да мине времето).