+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
rum [ rʌm ]
n
1. ром;
2. ам. разг. контрабандни спиртни напитки; ~ row ист. място в открито море, където чакат кораби с контрабандна стока; ~ shop ам. разг. магазин за спиртни напитки.
adj sl
1. странен, особен, причудлив, чудноват, чудат; ~ start (go) чудна (странна) работа; to feel ~ не съм на кеф, не ми е добре;
2. ост. хубав, чудесен, чуден; adv rumly.