+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
quadrant [ ´kwɔdrənt ]
n
1. мат. квадрант, сектор, една четвърт от окръжност;
2. квадрант, уред за измерване на височини и ъгли;
3. тех. зъбен сектор; лира (на металорежеща машина);
4. ел. единица мярка за самоиндукция, квадрант.