+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
Q [ kju: ]
n (pl Qs, Q’s [kju:z])
1. седемнадесетата буква от английската азбука; съкр. (quarter) четвърт;
2. (quarterly) четири пъти в годината, на три месеца;
3. (query) запитване;
4. (question) въпрос; on the q. t. (= quiet) разг. дискретно, тихомълком.