+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
pace1 [ peis ]

I. n
1. крачка, стъпка;
2. вървеж, походка; ход; алюр (на кон);
3. скорост, темп; to set the ~ определям темпа (скоростта); to go at a good ~ вървя бързо; to mend o.’s ~ ускорявам крачките; to go (ам. hit) the ~ вървя много бързо; прен. отпускам му края; to put on ~ сп. избързвам; to keep ~ with, to stand (stay) the ~ вървя в крак с, не изоставам от; at a quick (slow, snail’s) ~ с бърза (бавна, рачешка) крачка;
4. раван, бавен конски ход;
5. стъпало; площадка;
6. една стъпка (30 инча);
7. ист. разстоянието от две последователни стъпки (прибл. 60 инча); to put s.o. through his ~s изпробвам нечии способности, подлагам го на проверка;

II. v
1. вървя с равна крачка; крача; to ~ the room крача из стаята;
2. меря с крачки, стъпки (out, off);
3. вървя раван (за кон);
4. обучавам, упражнявам в някакъв ход (за кон); to ~ a horse тренирам кон в раван;
5. сп. определям скорост, темп (при състезания).