+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
label [ leibl ]

I. n
1. етикет (и прен.), надпис, знак, означение; to attach a ~ to слагам етикет на; checkpoint ~ етикет на контролна точка; header ~ заглавен етикет;
2. фабрична марка;
3. юрид. прибавка към документ;
4. архит. стряха (над врата);

II. v (-ll-)
1. залепям (слагам) етикет на, етикетирам; слагам цена на (стока);
2. означавам, класифицирам, описвам, определям (as); наричам, назовавам; to ~ a man (a) liar наричам някого лъжец.