+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
K [ kei ]
n
1. буквата к;
2. разг. хилядарка, бон;
3. (K.) хим. калий; физ. Келвин;
4. кило, килограм;
5. цар (и при игра на шах);
6. Камбоджа (международно означение в регистрационните номера на автомобили от Камбоджа);
7. карат;
8. комп. к (единица за капацитет на памет, равна на 1024 байта).