+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
jack [ dʒæk ]

I. n
1. (J.) умал. за John;
2. (и J.) човек, момче; every man ~ всеки (човек) без изключение; J. and Jill момче и момиче;
3. моряк, матрос (и ~tar);
4. карти вале;
5. sl полицай, фанте;
6. мъжко животно (заек, магаре, козел и др.); прен. глупак;
7. млада щука;
8. тех. крик (и adjustable ~);
9. приспособление за въртене на шиш;
10. ел. съединител, жак; pin ~ гнездо на контакт;
11. изравнител, регулатор, компенсатор;
12. ръчен пневматичен чук, компресорен чук (и ~ hammer);
13. калпак (на комин);
14. ам. sl пари;
15. малка централна кегла, която се мери (при играта кегелбан);
16. събувалка (за високи обувки, ботуши); • J. of all trades and master of none за всичко се захваща, но нищо не прави както трябва; J. of (on) both sides ост. този, който служи и на своите и на чуждите; J. of all trades човек, който го бива за всичко; to climb like a steeple J. катеря се като алпинист; J.-at-a-pinch ост. човек, към услугите на когото прибягват в крайна нужда; J. in the low cellar бебе, което още не се е родило; on one’s ~ sl сам, самостоятелно;

II. v повдигам с крик;


n мор. гюйс, флаг; • Union J. разг. британското знаме.
n ост.
1. кожена кана;
2. войнишка кожена куртка без ръкави.
n
1. вид полинезийско хлебно дърво Artocarpus heterophilos;
2. плодът на това дърво.
[´dʒæk¸inðə¸pʌlpit]
-in-the-pulpit n бот. змиярник, козлец, змийски лапад.