+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
hub [ hʌb ]
n
1. тех. главина (на колело);
2. тех. дупка, трапчинка;
3. тех. нивелачна лата;
4. център (на внимание, дейност и пр.); ~ of the universe център (пъп) на света;
5. дървена фигурка, на която трябва да се надене обръч при игра.