+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
ha-ha [ ´ha:´ha: ]

I. int ха-ха (смях);

II. n подозрително или тържествуващо възклицание а-ха!

III. аdj високомерен.


[´ha:ha]
n окоп (като ограда за добитък), скрита в окоп ограда.