+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
H [ eitʃ ]
n буквата h; to drop o.’s h’s не произнасям звука h (характерен белег на лондонския простонароден говор).
съкр.
1. (height) височина;
2. (heroin) sl хероин;
3. (hospital) болница;
4. (Hungary) Унгария;
5. (hydrant) хидрант;
6. (harbour) пристанище.
означение за твърдост (на графита на моливите); хим. водород.
съкр.
1. (hecto-) хекто-;
2. (hot) горещ;
3. (hour) час;
4. (hand) хенд (мярка за дължина).
символ за константата на Планк.
[¸hi:mətə´lɔdʒik]
= ha)ematologic(al adj хематологичен.