+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
gad [ gæd ]
int (за учудване, изненада, потвърждение); by ~! ей Богу!

I.v (-dd-)
1. миткам, скитам, развявам се, пътешествам; търся развлечения (обикн. about, ост. abroad);
2. пълзя (за растение);

II. n to be on the ~ скитам.


I. n
1. остен, прен., разг. принуда, насилие, натиск;
2. връх (на стрела, копие);
3. мин. секач, клин (за къртене);

II. v (-dd-) мин. къртя с клин (секач).