+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
entangle [ in´tæηgl ]
v
1. вплитам, оплитам, омотавам, заплитам, замотавам, спъвам;
2. прен. оплитам; заплитам, забърквам, обърквам; въвличам; впримчвам; to get ~d in a shady business замесен съм в съмнителна сделка; to ~ o.s. in debt затъвам в дългове; the country became ~d in a grave economic crisis страната бе въвлечена в сериозна икономическа криза.