+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
earmark [ ´iə¸ma:k ]

I. v
1. определям, отделям, заделям (сума, средства и пр.) за известна цел (for); to ~ s.th. for o.s. запазвам нещо за себе си; присвоявам си нещо;
2. бележа (клеймосвам) на ухото (овце и пр.);
3. отбелязвам място в книга, като подгъвам ъгъла на страницата;
4. слагам знак (отметка) (на чек и пр.);

II. n
1. белег, клеймо (на овце и пр.);
2. подгънат ъгъл на лист в книга.