+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
early [ ´ə:li ]

I. adj ранен; to be ~ пристигам рано (навреме); the ~ cock първи петли; the ~ quiet тишината на ранното утро; the ~ stages of pregnency ранните етапи на бременността; to keep ~ hours лягам си рано, имам обичай да си лягам рано, водя редовен живот; ~ door театр. пускане в театъра рано преди представлението (срещу допълнително заплащане); the earliest times най-ранните (най-отдалечените) времена; the E. Church първата (ранната) Християнска църква; in the ~ twenties of the last century в началото на 20-те години на миналия век; of an ~ date стар; o.’s ~ education началното си образование; at an ~ date скоро, не след дълго; at the earliest possible convenience при първа възможност;

II. adv рано; преждевременно; в началото; ~ in life докато съм още млад; ~ enough навреме; ~ in the season в началото на сезона; ~ in the list в началото на списъка; as ~ as possible колкото е възможно по-рано; as ~ as the 15th century още през ХV в.; an incident which occurred earlier in the game инцидент, който стана в началото на играта; it’s ~ days yet to say рано е още да се каже.