+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
eared [ iəd ]
adj
1. с уши; long-(short-)~ дълго- (късо)ух; quick-~ с остър слух; to listen open-~ слушам с четири уши (внимателно);
2. с дръжка (за кана и пр.).
adj изкласил, с класове (за жито и пр.); full-~ с пълен (тежък) клас.