+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
eagle [ i:gl ]
n орел;
1. golden ~ царски орел Aquila chrysaetos; bald (American) ~ белоглав орел Haliaeetus leucocephalus; imperial ~ скален орел; harpy ~, (crested) ~ южноамериканска хищна птица; ~ nose, разг. ~’s beak орлов нос;
2. орел (на герб); doubleheaded ~ двуглав орел; ~ displayed хералд. изображение на малък орел със свити криле;
3. съзвездието Орел;
4. рел. поставка за библия и пр. на амвона, която представлява орел с разперени криле;
5. златна монета от десет долара; double ~ монета от двадесет долара;
6. сп. два удара повече от средния брой за вкарване на топката в една дупка (при голф).