+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
eager [ ´i:gə ]
adj
1. който има силно желание, изпълнен с желание; нетърпелив; готов (to с inf); пламенен, ревностен, страстен; енергичен, жаден, алчен (for); an ~ look жаден (настойчив) поглед; to be (very) ~ to do s.th. имам силно желание (много искам) да направя нещо, горя от нетърпение (желание) да направя нещо; to be ~ to please старая се да се харесам; ~ for fame жаден за слава; ~ pursuit ожесточено преследване; ~ beaver sl пренебр. човек, който се престарава, много амбициозен човек, натегач; ~ desire страстно (пламенно) желание;
2. ост. остър, резлив (на вкус); остър, хладен (за въздух); adv eagerly.
= eagre.