+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
each [ i:tʃ ]
adj, pron
1. всеки (един), всекиго, всекиму; ~ country всяка страна; ~ (one) of them всеки (един) от тях, те всички, всички те; he proved ~ and every statement той доказа всяко едно твърдение (всички твърдения до едно); ~ and all of us всички ние, всички до един; they ~ have a pound, they have a pound ~ те имат по една лира всеки, всеки един от тях има по една лира; five ~ of ... по пет броя от ...;
2.: ~ other един друг, се, взаимно (за двама души); they have known ~ other for years те се познават от години; for ~ other един за друг; to call on ~ other ходим си на гости; ~ to ~ мат. един на друг; triangles equal ~ to ~ еднакви триъгълници.