+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
dab [ dæb ]

I. v (-bb-) 1. потупвам, докосвам леко, леко избръсквам;
2. цапвам, плесвам, мацвам, мазвам; to ~ o.’s lips with a lipstick начервявам се леко, напудрям се; to ~ it on thick прен. пресилвам, прекалявам (обикн. в ласкателство);
3. кълва (at);
4. тех. маркирам с център;

II. n
1. потупване, допиране, докосване; to make a ~ at клъввам; to have a ~ разг. пробвам, опитвам;
2. петно (боя);
3. прен. бучица, топчица, малко количество (от масло и пр.);
4. pl петна, следи, отпечатъци от пръсти;
5. тех. център, керна.


n зоол. писия Pleuronectes limanda.
n разг. майстор, спец, специалист; to be a ~ hand at спец съм по (в).