+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
contemplate [ ´kɔntem¸pleit ]
v
1. обмислям, планирам, глася, проектирам, възнамерявам да направя (извърша) (с ger); to ~ a comeback планирам завръщане; to ~ suicide мисля за самоубийство; this was never ~ed това не влизаше в намеренията ми;
2. размишлявам върху, размислям, обмислям; to ~ o.’s future правя планове за бъдещето;
3. съзерцавам;
4. очаквам; I didn’t ~ any oppositon from him не очаквах съпротива от него.