+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
blood [ blʌd ]

I. n
1. кръв; to let (draw) ~ мед. пускам кръв; to bathe in ~ предизвиквам кървава баня; to shed (spill) (o.’s) ~ проливам кръв(та си); to taste ~ увличам се, услажда ми се; to be after s.o.’s ~, to be baying for ~ искам нечия кръв, търся мъст; it makes my ~ boil това ме кара да кипна; his ~ froze (ran cold) кръвта му замръзна в жилите; to make s.o.’s ~ run cold (creep) смразявам кръвта на някого; to taste (scent) ~ усещам къде е слабото място на противника и възнамерявам да се възползвам; to sweat ~ скъсвам се от работа, пускам кървава пот; ~, sweat, and tears страшно много усилия и страдания; it’s like getting ~ out of  a stone (turnip) все едно да накараш камъка вода да пусне (за човек, който отказва да даде пари, информация); to draw the first ~ нанасям първия удар;
2. страст, темперамент, възбуда, жизненост, чувство; sporting ~ авантюризъм, спортна страст, любов към хазартните игри (риска); in cold ~ преднамерено; хладнокръвно; без да ми мигне окото; there is bad (ill) ~ between them мразят се; in o.’s ~ в кръвта ми (в характера ми) е; a hot-~ed person темпераментен човек; to get s.o.’s ~ up ядосвам, дразня, разтревожвам; my ~ is up ядосан съм, разгневен съм; кръвта ми е кипнала; high ~ смелост, безстрашие, храброст; new (fresh, young) ~ нови сили, нова кръв, нови членове (в организация); to move (stir) s.o.’s ~ възбуждам у някого страст (вълнение, ентусиазъм); in ~ настървен (за куче); out of ~ вял, отпуснат (за куче); red ~ сила, мъжество;
3. живот, жизненост, бодрост, живот; to suck the ~ of s.o. изсмуквам някого, изпивам кръвта на някого; I would give my life’s ~ to know бих дал живота си да узная;
4. род, родство; произход, раса; they are near in ~ те са близки роднини (близки по кръв); of the same ~ от същия род; related by ~ кръвни роднини; base ~ прост произход; незаконороденост, незаконен произход; my own flesh and ~ най-близките ми, децата ми; it runs in their ~ в кръвта им е, в рода им е, това е нещо наследствено (семейна черта); doesn’t ~ tell in him? личи си произходът му, нали? ~ is thicker than water кръвта вода не става; blue ~ благородна кръв, благородно потекло, благороден произход; ~ will tell и куче да е, ама от сой да е; to restore in(to) ~ юрид. възстановявам гражданските права (особено наследствени титли и звания); ~ horse расов кон; half ~ полурасов кон;
5. прен. кръв, смърт, гибел, край; his ~ shall be on our head смъртта му ще тежи върху нас (на нашата съвест); to have ~ on o.’s hands виновен съм за смъртта на някого; men of ~ убийци;
6. конте, франт, денди; галант;

II. v
1. пускам кръв, ранявам; убивам;
2. давам на куче за пръв път да вкуси кръв; настървявам;
3. посвещавам в нещо ново;
4. ост. изцапвам с кръв.


[´blʌd¸brein´bæriə]
-brain barrier n мембрана между циркулиращата кръв и мозъка.