+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
announce [ ə´nauns ]
v
1. анонсирам, обявявам, публикувам, разгласявам; представям;
2. съобщавам, известявам; to ~ guests въвеждам, представям, съобщавам имена на гости;
3. водя радио- или телевизионно предаване; чета новини.