+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
accommodate [ ə´kɔmə¸deit ]
v
1. приспособявам (се), пригодявам (се), пригаждам (се); нагаждам (се);
2. настанявам, подслонявам; побирам; разквартирувам (войска и под.); his car can ~ six persons колата му побира шестима (шест души); to be well ~d живея в удобно жилище;
3. правя услуга на; to ~ a friend услужвам на приятел;
4. давам; снабдявам; доставям; to ~ s.o. with a loan давам заем на някого;
5. сдобрявам, примирявам; to ~ differences изглаждам различия;
6. съгласувам се; съобразявам се; физиол. акомодирам се.