+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
accident [ ´æksidənt ]

I. n
1. злополука, нещастен случай, премеждие, катастрофа; to meet with an ~ търпя злополука; ~s will happen in the best regulated families случва се и в най-добрите семейства; ~ insurance застраховка в случай на злополука; railroad ~ железопътна катастрофа;
2. случайност; by ~ по случайност; случайно; ~ of the ground неравност на терена;

II. adj печ. акцидентен.