+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
accessory [ æk´sesəri ]

I. adj
1. допълнителен, добавъчен; спомагателен; второстепенен, случаен;
2. юрид. съучастнически;
3. геол. акцесорен;

II. n
1. юрид. съучастник (и accessary); ~ to a crime съучастник в престъпление; ~ before the act юрид. съучастник (подбудител, съизвършител); ~ after the act юрид. укривател (съучастник);
2. допълнение; тех. pl арматура, допълнителни, второстепенни принадлежности;
3. pl аксесоари.