+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
би [ ]
частица
1. остатък от старобълг. инфинитив в израза може ~ peut-être;
2. форма за 3 л. ед. ч. от условно накл. на съм в съчетанията ако ~ да, да не ~ да, ако ще ~ изразява предположение, възможност; ами ако ~ паднал върху нас mais s’il tombait sur nous; да не ~ да дириш някого si tu (par hasard) cherches qn.